CzechTerra 2. cyklus (2014/2015)
Statistické výstupy

Kategorie "Rozlohy"

Kategorie "Les"

Kategorie "Les - Přírůst"

Kategorie "Přírodě blízké prvky"CZT 2009

CzechTerra 1. cyklus (2008/2009)

podpořeno MŽP
v rámci projektu VaV SP/2d1/93/07


Více informací a data ke stažení

CZT 2015

CzechTerra 2. cyklus (2014/2015)

podpořeno GA ČR
v rámci projektu 14-12262S [1]InformationNa řešení projektu GAČR 14-12262S "Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu – nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví?" se podílí ČHMÚ, BÚ AV ČR, PF JČU a CVGZ AV ČR. Koordinátorem projektu je IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů

Stránky projektu aceczechfor.ifer.cz


Více informací a data ke stažení

Odkazy

Sběr dat je prováděn s využitím technologie Field-Map www.fieldmap.cz